Váš košík obsahuje
položky
v celkovej hodnote
0.00  s DPH
  • Zobraziť

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu (e-shopu) je Slovenksé pedagogické nakladateľstvo -- Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 1, IČO: 31 333 176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, odd. Sro, vl. č. 3559/B (ďalej len "predávajúci").

2. Ceny

Pre kupujúceho platia ceny uvedené ako "Naša cena". Zľavy poskytujeme z "Bežnej ceny" - odporúčanej maloobchodnej ceny a sú konečné. Pre kupujúceho platí cena aktuálna pri záväznom objednávaní, neovplyvňuje ju budúce zvýšenie alebo zníženie ceny. Kníhkupcom po zaregistrovaní poskytujeme zľavu 30%.


3. Objednávka

Po potvrdení objednávky kupujúcim prostredníctvom objednávkového formulára sa táto považuje za záväznú - najmä obsah objednávky (tovar a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia. Následne predávajúci pošle kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci bude v dostatočnom predstihu informovaný o expedovaní tovaru.


4. Dodacie podmienky

Väčšinu našich produktov máme priamo na sklade, v tom prípade sme schopní ich vyexpedovať v čo najkratšom čase. Tituly, ktoré nájdete v sekcii pripavujeme budeme expedovať hneď ako nám ich doručia z tlačiarne (približný dátum nájdete pri titule v kolónke - "V predaji od").


5. Dodanie tovaru

Tovar posielame Slovenskou poštou formou balíkovej dobierky. V prípade, že sa rozhodnete pre osobný odber, môžete si svoj tovar vyzdvihnúť na našom odbernom mieste v sídle vydavateľstva na Sasinkovej 5 v Bratislave (samostatný vchod z ulice) v čase pondelok až piatok od 9:00  16:30 h. V prípade osobného odberu je potrebné si tovar vyzdvihnúť do 15 dní.
V prípade neprevzatia dobierkovej zásielky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné).


6. Spôsob platby

V našom internetovom obchode je možné platiť dobierkou alebo v hotovosti - v prípade osobného odberu na našom odbernom mieste v Bratislave. Pri osobnom odbere môžete platiť aj platobnou kartou priamo pri pokladni v našej predajni.7. Záruka

Na všetok tovar je poskytnutovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodený a opotrebovaný tovar.


8. Storno

V prípade, že si kupujúci praje zrušiť objednávku, čo najskôr o tom informuje predávajúceho na info@spn.sk alebo tel. č. 02/53 414 101.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku na tovar, ktorý nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.


9. Reklamácie a vrátenie tovaru

Reklamácie tovaru prijíma predávajúci písomne na reklamacie@spn.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 53 414 101.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vadu na tovare a uplatniť nárok na jej odstránenie ihneď po jej zistení. Nekompletnosť zásielky a poškodenie tovaru je povinný oznámiť najneskôr do 48 hodín po obdržaní tovaru. neskoršie reklamácie nemusia byť uznané.

Kupujúci zašle reklamovaný tovar na adresu: SPN - Mladé letá s.r.o., sklad, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava formou doporučenej zásielky. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať zásielku na dobierku. Spolu s reklamovaným tovarom kupujúci predloží aj originálny doklad o zaplatení tovaru. Reklamácie môže uplatniť kupujúci aj osobne v našom sklade Stará vajnorská 9, 831 04 Bratislava.

Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o oprávnenosti reklamácie. V prípade, že je reklamácia oprávnená a kupujúci splní reklamačné podmienky predávajúci tovar vymení alebo, po vzájomnej dohode, poskytne kupujúcemu náhradný tovar v rovnakej hodnote. V prípade, že takýto tovar nemá predávajúci k dispozícii vráti kupujúcemu peniaze. Poštovné a iné poplatky vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s doručením tovaru predávajúci nevracia.

Reklamácia, ktorou kupujúci reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, sú v rozpore so všeobecne záväznými predpismi, skutočnosti ktoré vo svojej reklamácii uvádza sú nepravdivé alebo aj je reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby, sa považuje za neoprávnenú.

10. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré kupujúci uvádza v súvislosti s kúpou tovaru predávajúcemu sú považované za dôverné a podliehajú ochrane podľa príslušných právnych predpisov. Predávajúci prehlasuje, že údaje poskytnuté kupujúcim pri obchodnom styku budú použité len na realizáciu obchodného styku a nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité.


11. Záverečné ustanovenia

Zmluvné vzťahy medzi zákazníkom a predávajúcim sa riadia všeobesne platnými právnymi predpismi. Tieto obchodné podmienky tvoria záväzný obsah všetkých kúpnych zmlúv uzavretých medzi kupujúcim a SPN - Mladé letá, s.r.o.

KATEGÓRIE

Mohlo by vás zaujímať
Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Platobná metóda
Najpredávanejší

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, tel.: +421 2 50227 225, e-mail: spn@spn.sk

JavaScript musí být povolen